Meieeluilu

Marie Pärkma

Meieeluilu® korrastusviisi looja

elukutseline korrastaja
produktiivsuskonsultant

Meid ümbritsev keskkond mõjutab tohutult meie sisemist rahu.  Kas sooviksid teada, kuidas alustada enda elu ja kodu põhjaliku korrastamisega, või sooviksid, et teeksin sind ümbritseva keskkonna ise korda? Vajad sa toimivat süsteemi ja teadmisi ajaplaanimise kohta, mis aitaks sul saavutada enda eesmärke ja teeks su elu lihtsamaks?